Tuesday, May 18, 2010

Kumpulan Doa

DOA KESELAMATAN ~AL-BAQARAH 286:
RABBANA LA TU-AKHIDZNA IN NASINA AU AKHTHA’NA RABBANA WALA TAHMIL ‘ALAINA ISHRAN KAMA HAMALTAHU ‘ALALLADZINA MIN QABLINA, RABBANA WALA TUHAMMILNA MA LA THAQATA LANA BIH, WA’FU ‘ANNA WAGHFIRLANA WARHAMNA ANTA MAULANA FANSHURNA ‘ALAL QAUMIL KAFIRIN.
“YA TUHAN KAMI, JANGANLAH ENGKAU HUKUM KAMI JIKA KAMI LUPA ATAU KAMI TERSALAH. YA TUHAN KAMI, JANGANLAH ENGKAU BEBANKAN KEPADA KAMI BEBAN YANG BERAT SEBAGAIMANA ENGKAU BEBANKAN KEPADA ORANG-ORANG SEBELUM KAMI. YA TUHAN KAMI, JANGANLAH ENGKAU PIKULKAN KEPADA KAMI APA YANG TAK SANGGUP KAMI MEMIKULNYA. BERI MA’AFLAH KAMI; AMPUNILAH KAMI; DAN RAHMATILAH KAMI. ENGKAULAH PENOLONG KAMI, MAKA TOLONGLAH KAMI TERHADAP KAUM YANG KAFIR.”)


DOA KETABAHAN~ AL- BAQARAH 250:
RABBANA AFRIG ‘ALAINA SHABRAW WA SABBIT AQDAAMANA WANSHURNA ‘ALAL-QAUMIL-KAFIRIIN..
“YA TUHAN KAMI, TUANGKANLAH KESABARAN ATAS DIRI KAMI, DAN KOKOHKANLAH PENDIRIAN KAMI DAN TOLONGLAH KAMI TERHADAP ORANG-ORANG KAFIR.”

Kumpulan Doa Taken from http://tajung.blogspot.com/2010/05/kumpulan-doa.html

MENGHINDARI KESESATAN ~ ALI-IMRAN 8:
RABBANA LA TUZIGH QULUBANA BA’DA IZ HADAITANA WAHAB LANA MIL LADUNKA RAHMAH, INNAKA ANTAL WAHAB.
“YA TUHAN KAMI, JANGANLAH ENGKAU JADIKAN HATI KAMI CONDONG KEPADA KESESATAN SESUDAH ENGKAU BERI PETUNJUK KEPADA KAMI, DAN KARUNIAKANLAH KEPADA KAMI RAHMAT DARI SISI ENGKAU; KARENA SESUNGGUHNYA ENGKAU-LAH MAHA PEMBERI (KARUNIA)”.


KEKUATAN IMAN ~ ALI IMRAN 16:
RABBANA INNANA AMANNA FAGFIR LANA ZUNUBANA WA QINA ‘AZABAN-NAR.
(YA TUHAN KAMI, SESUNGGUHNYA KAMI TELAH BERIMAN, MAKA AMPUNILAH SEGALA DOSA KAMI DAN PELIHARALAH KAMI DARI SIKSA NERAKA,”)
KEKUATAN IMAN ~ ALI IMRAN 53:
RABBANA AMANNA BIMA ANZALTA WATTABA’NAR RASULA FAKTUBNA MA’ASY-SYAHIDIN.
(. YA TUHAN KAMI, KAMI TELAH BERIMAN KEPADA APA YANG TELAH ENGKAU TURUNKAN DAN TELAH KAMI IKUTI RASUL, KARENA ITU MASUKANLAH KAMI KE DALAM GOLONGAN ORANG-ORANG YANG MENJADI SAKSI (TENTANG KEESAAN ALLAH)”.


KESEMPURNAAN CAHAYA IMAN ~ AT-TAHRIM 8:
RABBANA ATMIN LANA NURANA WAGFIR LANA INNAKA ‘ALA KULLI SYAI’IN QADIR.
(YA RABB KAMI, SEMPURNAKANLAH BAGI KAMI CAHAYA KAMI DAN AMPUNILAH KAMI; SESUNGGUHNYA ENGKAU MAHA KUASA ATAS SEGALA SESUATU


KEKUATAN IMAN ~ ALI IMRAN 147:
RABBANAGHFIR LANA ZHUNUBANA WA ISRAFANA FI AMRINA WA SABBIT AQDAMANA WANSURNA ‘ALAL QAUMIL KAFIRIN.
( “YA TUHAN KAMI, AMPUNILAH DOSA-DOSA KAMI DAN TINDAKAN-TINDAKAN KAMI YANG BERLEBIH-LEBIHAN DALAM URUSAN KAMI[235] DAN TETAPKANLAH PENDIRIAN KAMI, DAN TOLONGLAH KAMI TERHADAP KAUM YANG KAFIR”.)


HUSNUL KHATIMAH ~ ALI IMRAN 193-194:
RABBANA INNANA SAMI’NA MUNADIYAY YUNADI LIL IMANI AN AMINU BIRABBIKUM FA-AMANNA. RABBANA FAGHFIRLANA ZUNUBANA WA KAFFIR ‘ANNA SAYYI’ATINA WATAFFANA MA’AL ABRAR. RABBANA WA ATINA MA WA’ATTANA ‘ALA RASULIKA WA LA TUKHZINA YAUMAL-QIYAMAH, INNAKA LA TUKHLIFUL MI’AD.
( YA TUHAN KAMI, SESUNGGUHNYA KAMI MENDENGAR (SERUAN) YANG MENYERU KEPADA IMAN, “BERIMANLAH KAMU KEPADA TUHANMU”, MAKA KAMIPUN BERIMAN. YA TUHAN KAMI, AMPUNILAH BAGI KAMI DOSA-DOSA KAMI DAN HAPUSKANLAH DARI KAMI KESALAHAN-KESALAHAN KAMI, DAN WAFATKANLAH KAMI BESERTA ORANG-ORANG YANG BANYAK BERBAKTI. YA TUHAN KAMI, BERILAH KAMI APA YANG TELAH ENGKAU JANJIKAN KEPADA KAMI DENGAN PERANTARAAN RASUL-RASUL ENGKAU. DAN JANGANLAH ENGKAU HINAKAN KAMI DI HARI KIAMAT. SESUNGGUHNYA ENGKAU TIDAK MENYALAHI JANJI.”)


PENYESALAN ~ AL-A’RAF 23:
RABBANA ZALAMNA ANFUSANA WA ILLAM TAGFIRLANA WA TARHAMNA LANAKUNANNA MINAL KHASIRIN.
“YA TUHAN, KAMI TELAH MENGANIAYA DIRI KAMI SENDIRI, DAN JIKA ENGKAU TIDAK MENGAMPUNI KAMI DAN MEMBERI RAHMAT KEPADA KAMI, NISCAYA PASTILAH KAMI TERMASUK ORANG-ORANG YANG MERUGI).

Kumpulan Doa Taken from http://tajung.blogspot.com/2010/05/kumpulan-doa.html

MOHON KESELAMATAN ~ YUNUS 85-86:
RABBANA LA TAJ’ALNA FITNATAN LIL QAUMIZH ZALIMIN, WA NAJJINA BIRAHMATIKA MINAL QAUMIL KAFIRIN.
( YA TUHAN KAMI; JANGANLAH ENGKAU JADIKAN KAMI SASARAN FITNAH BAGI KAUM YANG’ZALIM. DAN SELAMATKANLAH KAMI DENGAN RAHMAT ENGKAU DARI (TIPU DAYA) ORANG-ORANG YANG KAFIR.”)MOHON PERLINDUNGAN ~ HUD 47 :
RABBI INNI A’UZUBIKA AN AS-‘ALAKA MA LAISA LIBIHI ‘ILMUN, WA ILLA TAGFIR LI WA TARHAMNI AKUN MINAL KHASIRIN.
(YA TUHANKU, SESUNGGUHNYA AKU BERLINDUNG KEPADA ENGKAU DARI MEMOHON KEPADA ENGKAU SESUATU YANG AKU TIADA MENGETAHUI (HAKEKAT)NYA. DAN SEKIRANYA ENGKAU TIDAK MEMBERI AMPUN KEPADAKU, DAN (TIDAK) MENARUH BELAS KASIHAN KEPADAKU, NISCAYA AKU AKAN TERMASUK ORANG-ORANG YANG MERUGI.”)KELUARGA MASLAHAH ~ IBRAHIM 40-41:
RABBIJ’ALNI MUQIMAS SALATI WA MIN ZURRIYYATI, RABBANA WA TAQABBAL DU’A. RABBANAGFIRLI WA LIWALIDAYYA WALIL MU’MININA YAUMA YAQUMUL HISAB.
(YA TUHANKU, JADIKANLAH AKU DAN ANAK CUCUKU ORANG-ORANG YANG TETAP MENDIRIKAN SHALAT, YA TUHAN KAMI, PERKENANKANLAH DOAKU. YA TUHAN KAMI, BERI AMPUNLAH AKU DAN KEDUA IBU BAPAKU DAN SEKALIAN ORANG-ORANG MUKMIN PADA HARI TERJADINYA HISAB (HARI KIAMAT)”.
MOHON TEMPAT YG BAIK ~ AL-ISRA’ 80:
RABBI ADKHILNI MUDKHALA SIDQIW WA AKHRIJNI MUKHRAJA SIDQIW WAJ’ALLI MIL LADUNKA SULTANAN NASHIRA.
(“YA TUHAN-KU, MASUKKANLAH AKU SECARA MASUK YANG BENAR DAN KELUARKANLAH (PULA) AKU SECARA KELUAR YANG BENAR DAN BERIKANLAH KEPADAKU DARI SISI ENGKAU KEKUASAAN YANG MENOLONG).DIBERI KEMUDAHAN ~ AL-KAHFI 10:
RABBANA ATINA MIL LADUNKA RAHMATAW, WA HAYYI’ LANA MIN AMRINA RASYADA.
( “WAHAI TUHAN KAMI, BERIKANLAH RAHMAT KEPADA KAMI DARI SISI-MU DAN SEMPURNAKANLAH BAGI KAMI PETUNJUK YANG LURUS DALAM URUSAN KAMI (INI).”
KELAPANGAN HATI ~ THAHA 25-27:
RABBISYRAHLI SADRI, WA YASSIRLI AMRI, WAHLUL ‘UQDATAM MIL LISANI YAFQAHU QAULI.
(“YA TUHANKU, LAPANGKANLAH UNTUKKU DADAKU, DAN MUDAHKANLAH UNTUKKU URUSANKU, DAN LEPASKANLAH KEKAKUAN DARI LIDAHKU,)

Kumpulan Doa Taken from http://tajung.blogspot.com/2010/05/kumpulan-doa.html

TERHINDAR MUSIBAH ~ AL-MUKMINUN 97-98:
RABBI A’UZU BIKA MIN HAMAZATISY SYAYATINI WA A’UZU BIKA RABBI AY YAHDURUN.
(“YA TUHANKU AKU BERLINDUNG KEPADA ENGKAU DARI BISIKAN-BISIKAN SYAITAN. DAN AKU BERLINDUNG (PULA) KEPADA ENGKAU YA TUHANKU, DARI KEDATANGAN MEREKA KEPADAKU”)MOHON KEMULIAAN ~ AL-FURQAN 65:
RABBANASRIF ‘ANNA ‘AZABA JAHANNAM(A) INNA ‘AZABAHA KANA GARAMA.
(“YA TUHAN KAMI, JAUHKAN AZAB JAHANNAM DARI KAMI, SESUNGGUHNYA AZABNYA ITU ADALAH KEBINASAAN YANG KEKAL”).KELUARGA YG TAQWA~ AL-FURQAN 74 :
RABBANA HABLANA MIN AZWAJINA WA ZURRIYATINA QURRATA A’YUNIW WAJ’ALNA LIL MUTTAQINA IMAMA.
(“YA TUHAN KAMI, ANUGRAHKANLAH KEPADA KAMI ISTERI-ISTERI KAMI DAN KETURUNAN KAMI SEBAGAI PENYENANG HATI (KAMI), DAN JADIKANLAH KAMI IMAM BAGI ORANG-ORANG YANG BERTAKWA).MENSYUKURI NIKMAT~ AN-NAML 19:
RABBI AUZI’NI AN ASYKURA NI’MATAKALLATI AN’AMTA’ALAYYA WA ‘ALA WALIDAYYA WA AN A’MALA SALIHAN TARDAHU, WA ADKHILNI BIRAHMATIKA FI’IBADIKAS-SALIHIN.
(“YA TUHANKU BERILAH AKU ILHAM UNTUK TETAP MENSYUKURI NIKMAT MU YANG TELAH ENGKAU ANUGERAHKAN KEPADAKU DAN KEPADA DUA ORANG IBU BAPAKKU DAN UNTUK MENGERJAKAN AMAL SALEH YANG ENGKAU RIDHAI; DAN MASUKKANLAH AKU DENGAN RAHMAT-MU KE DALAM GOLONGAN HAMBA-HAMBA-MU YANG SALEH”).


Kumpulan Doa Taken from http://tajung.blogspot.com/2010/05/kumpulan-doa.html

KELUASAN RAHMAT ~ AL-MUKMIN 7-9:
RABBANA WASI’TA KULLA SYAI-IR RAHMATAW WA’ILMAN, FAGHIR LILLAZINA TABU WATTABBA‘U SABILAKA WA QIHIM ‘AZABAL JAHIM. RABBANA WA ADKHILHUM JANNATI ‘ADNINILLATI WA’ATTAHUM WA MAN SALAHA MIN ABA’IHIM WA AZWAJIHIM WA ZURRIYYATIHIM INNAKA ANTAL ‘AZIZUL HAKIM. WA QIHIMUSSAYYI’AT(I) WA MAN TAQIS SAYYI’ATI YAUMA’IZIN FAQAD RAHIMTAH(U) WA ZALIKA HUWAL FAUZUL ‘AZIM.
(“YA TUHAN KAMI, RAHMAT DAN ILMU ENGKAU MELIPUTI SEGALA SESUATU, MAKA BERILAH AMPUNAN KEPADA ORANG-ORANG YANG BERTAUBAT DAN MENGIKUTI JALAN ENGKAU DAN PELIHARALAH MEREKA DARI SIKSAAN NERAKA YANG MENYALA-NYALA. YA TUHAN KAMI, DAN MASUKKANLAH MEREKA KE DALAM SYURGA ‘ADN YANG TELAH ENGKAU JANJIKAN KEPADA MEREKA DAN ORANG-ORANG YANG SALEH DI ANTARA BAPAK-BAPAK MEREKA, DAN ISTERI-ISTERI MEREKA, DAN KETURUNAN MEREKA SEMUA. SESUNGGUHNYA ENGKAULAH YANG MAHA PERKASA LAGI MAHA BIJAKSANA. DAN PELIHARALAH MEREKA DARI (BALASAN) KEJAHATAN. DAN ORANG-ORANG YANG ENGKAU PELIHARA DARI (PEMBALASAN) KEJAHATAN PADA HARI ITU MAKA SESUNGGUHNYA TELAH ENGKAU ANUGERAHKAN RAHMAT KEPADANYA DAN ITULAH KEMENANGAN YANG BESAR”).JAUH DARI DENGKI ~ AL-HASYR 10:
RABBANAGHFIR LANA WA LI-IKHWANINAL LAZINA SABAQUNA BIL IMAN(I), WALA TAJ’AL FI QULUBINA GILLAN LILLAZINA AMANU, RABBANA INNAKA RA’UFUR RAHIM.
(“YA RABB KAMI, BERI AMPUNLAH KAMI DAN SAUDARA-SAUDARA KAMI YANG TELAH BERIMAN LEBIH DULU DARI KAMI, DAN JANGANLAH ENGKAU MEMBIARKAN KEDENGKIAN DALAM HATI KAMI TERHADAP ORANG-ORANG YANG BERIMAN; YA RABB KAMI, SESUNGGUHNYA ENGKAU MAHA PENYANTUN LAGI MAHA PENYAYANG”).
TAWAKAL PADA ALLAH ~ AL-MUMTAHANAH 4-5:
RABBANA ‘ALAIKA TAWAKKALNA WA ILAIKA ANABNA WA ILAIKAL MASHIR. RABBANA LA TAJ’ALNA FITNAL LILLADZINA KAFARU, WAGHFIR LANA, RABBANA INNAKA ANTAL ‘AZIZUL HAKIM.
(“YA TUHAN KAMI HANYA KEPADA ENGKAULAH KAMI BERTAWAKKAL DAN HANYA KEPADA ENGKAULAH KAMI BERTAUBAT DAN HANYA KEPADA ENGKAULAH KAMI KEMBALI. “YA TUHAN KAMI, JANGANLAH ENGKAU JADIKAN KAMI (SASARAN) FITNAH BAGI ORANG-ORANG KAFIR. DAN AMPUNILAH KAMI YA TUHAN KAMI. SESUNGGUHNYA ENGKAULAH YANG MAHA PERKASA LAGI MAHA BIJAKSANA”).LINGKUNGAN YG BAIK ~ AN-NISA 75:
RABBANA AKHRIJNA MIN HAZIHIL QARYATIZH ZALIMI AHLUHA WAJ’AL LANA MIL LADUNKA WALIYYAN WAJ’AL LANA MIN LADUNKA NASIRA.
(“YA TUHAN KAMI, KELUARKANLAH KAMI DARI NEGERI INI YANG ZALIM PENDUDUKNYA DAN BERILAH KAMI PELINDUNG DARI SISI ENGKAU, DAN BERILAH KAMI PENOLONG DARI SISI ENGKAU!”).

Kumpulan Doa Taken from http://tajung.blogspot.com/2010/05/kumpulan-doa.html

DICINTAI UMAT ~ QS.IBRAHIM 37:
RABBANA INNI ASKANTU MIN ZURRIYYATI BI WADIN GAIRI ZI ZAR’IN ‘INDA BAITIKAL MUHARRAM, RABBANA LIYUQIMUS SALATA FAJ’AL AF-IDATAN MINAN NASI TAHWI ILAIHIM WARZUQHUM MINAS SAMARATI LA’ALLAHUM YASYKURUN.
(YA TUHAN KAMI, SESUNGGUHNYA AKU TELAH MENEMPATKAN SEBAHAGIAN KETURUNANKU DI LEMBAH YANG TIDAK MEMPUNYAI TANAM-TANAMAN DI DEKAT RUMAH ENGKAU YANG DIHORMATI, YA TUHAN KAMI (YANG DEMIKIAN ITU) AGAR MEREKA MENDIRIKAN SHALAT, MAKA JADIKANLAH HATI SEBAGIAN MANUSIA CENDERUNG KEPADA MEREKA DAN BERI REZKILAH MEREKA DARI BUAH-BUAHAN, MUDAH-MUDAHAN MEREKA BERSYUKUR).


Kumpulan Doa Taken from http://tajung.blogspot.com/2010/05/kumpulan-doa.html

KEDUDUKAN MULIA ~ AL-MUKMINUN 29:
RABBI ANZILNI MUNZALAM MUBARAKAW WA ANTA KHAIRUL MUNZILIN.
(YA TUHANKU, TEMPATKANLAH AKU PADA TEMPAT YANG DIBERKATI, DAN ENGKAU ADALAH SEBAIK-BAIK YANG MEMBERI TEMPAT“).DIBERI HIKMAH ~ ASY-SYU’ARA 83-85:
RABBI HABLI HUKMAW WA ALHIQNI BIS SALIHIN, WAJ’AL LI LISANA SIDQIN FIL AKHIRIN, WAJ’ALNI MIW WARASATI JANNATIN NA’IM. (“YA TUHANKU, BERIKANLAH KEPADAKU HIKMAH DAN MASUKKANLAH AKU KE DALAM GOLONGAN ORANG-ORANG YANG SALEH, DAN JADIKANLAH AKU BUAH TUTUR YANG BAIK BAGI ORANG-ORANG (YANG DATANG) KEMUDIAN, DAN JADIKANLAH AKU TERMASUK ORANG-ORANG YANG MEMPUSAKAI SURGA YANG PENUH KENIKMATAN).BANGUNAN INDAH DLM SURGA ~ AT-TAHRIM 11:
RABBIBNI LI ‘INDAKA BAITAN FIL JANNATI WA NAJJINI MIN FIR’AUNA WA ’AMALIHI WA NAJJINI MINAL QAUMIZ ZALIMIN.
(“YA RABBKU, BANGUNKANLAH UNTUKKU SEBUAH RUMAH DI SISI-MU DALAM FIRDAUS, DAN SELAMATKANLAH AKU DARI FIR’AUN DAN PERBUATANNYA, DAN SELAMATKANLAH AKU DARI KAUM YANG ZHALIM).

Kumpulan Doa Taken from http://tajung.blogspot.com/2010/05/kumpulan-doa.html

MOHON CURAHAN RIZKI ~ AL-MAIDAH 114:
ALLAHUMMA RABBANA ANZIL ‘ALAINA MA-IDATAM MINAS SAMA’I TAKUNU LANA ‘IDAN LI AWWALINA WA AKHIRINA WA AYATAM MINKA WARZUQNA WA ANTA KHAIRUR RAZIQIN.
“YA TUHAN KAMI TURUNKANLAH KIRANYA KEPADA KAMI SUATU HIDANGAN DARI LANGIT (YANG HARI TURUNNYA) AKAN MENJADI HARI RAYA BAGI KAMI YAITU ORANG-ORANG YANG BERSAMA KAMI DAN YANG DATANG SESUDAH KAMI, DAN MENJADI TANDA BAGI KEKUASAAN ENGKAU; BERI RZEKILAH KAMI, DAN ENGKAULAH PEMBERI REZKI YANG PALING UTAMA”).

Kumpulan Doa Taken from http://tajung.blogspot.com/2010/05/kumpulan-doa.html

AMPUNAN DOSA AL-HADIS :
ALLAHUMMAQH FIRLI KHATHI-ATI WA JAHLI WA ISRAFI FI AMRI KULLIH, WAMA ANTA A’LAMU BIHI MINNI. ALLAHUMMAQH FIRLI KHATHAYAYA WA ‘AMDI WA JAHLI WA HAZLI WA KULLU DZALIKA ‘INDI. ALLAHUMMAQH FIRLI MA QADDAMTU WAMA AKHKHARTU WAMA ASRARTU WAMA A’LANTU, ANTAL MUQADDIMU, WA ANTAL MUAKHKHIRU, WA ANTA ‘ALA KULLI SYAI-IN QADIR.
(YA ALLAH, AMPUNILAH KESALAHAN, KEBODOHAN DAN KETERLALUANKU DALAM SEGALA URUSAN DAN AMPUNI PULA SEGALA DOSA YANG ENGKAU LEBIH MENGETAHUI DARIPADA AKU. YA ALLAH, AMPUNI KESALAHAN, KESENGAJAAN, KEBODOHAN DAN KETERLALUANKU, SERTA SEGALA DOSA YG TERDAPAT PADA DIRIKU. YA, ALLAH AMPUI DOSAKU YG TELAH LALU MAUPUN YG AKAN DATANG, YG RAHASIA MAUPUN YG TERANG2AN. ENGKAU MAHA TERDAHULU DAN MAHA TERAKHIR DAN ENGKAU MAHA KUASA SEGALA SESUATU).

Kumpulan Doa Taken from http://tajung.blogspot.com/2010/05/kumpulan-doa.html

KEBAIKAN DUNIA AKHIRAT :
ALLAHUMMA ASHLIH LI DINI ALLAZI HUWA ‘ISHMATU AMRI WA ASHLIH LI DUN-YAYA ALLATI FIHA MA’ASYI, WA ASHLIH LI AKHIRATI ALLATI FIHA MA’ADI, WAJ’ALLIL HAYATA ZIYADATAN LI FI KULLI KHAIRIN, WAJ’ALIL MAUTA RAHATAN LI MIN KULLI SYARRIN.
(YA ALLAH PERBAIKILAH URUSAN AGAMAKU YG MENJADI PEGANGAN BAGI SETIAP URUSANKU, PERBAIKILAH DUNIAKU YG DISITULAH URUSAN KEHIDUPANKU. PERBAIKILAH AKHIRATKU YG KESANALAH AKU AKAN KEMBALI. JADIKANLAH KEHIDUPANKU INI SEBAGAI TAMBAHAN KESEMPATAN UTK MEMPERBANYAK AMAL KEBAJIKAN, DAN JADILANKAH KEMAITIANKU SEBAGAI TEMPAT PERISTIRAHATAN DARI SETIAP KEJAHATAN).


LEPAS DARI KESULITAN ~ AL-ANBIYA 87: 87.
LA ILAHA ILLA ANTA SUBHANAKA INNI KUNTU MINAZ ZALIMIN (“TIDAK ADA TUHAN SELAIN ENGKAU. MAHA SUCI ENGKAU, SESUNGGUHNYA AKU ADALAH TERMASUK ORANG-ORANG YANG ZALIM.”


Kumpulan Doa Taken from http://tajung.blogspot.com/2010/05/kumpulan-doa.html

DOA UNTUK KESEMBUHAN :
“ALLAHUMMA RABBANNAAS, ISYFI ANTA ASSYAAFI, WA AAFI ANTAL MU’AAFII, LAA SYIFAA’ ILLA SYIFAA’UK, SYIFAA’AN LAA YUGHAADIRU SAQAMAN WALA ALAMA”
(WAHAI ALLAH TUHAN SELURUH MANUSIA, SEMBUHKANLAH DAN ENGKAU MAHA MENYEMBUHKAN, DAN SEHATKAN DAN MAAFKANLAH KARENA ENGKAULAH YANG MAHA MEMAAFKAN DAN MENYEHATKAN, TiIADA KESEMBUHAN KECUALI KESEMBUHAN YANG DATANG DARIMU, KESEMBUHAN YANG TAK MEMBAWA KESIALAN DAN KESAKITAN“).

179 comments:

 1. sykrn akhi.
  xaviertheskywalker@yahoo.com

  ReplyDelete
 2. asswrwb,

  maaf, saya izin co-pas ya, utk doa menghindari kesesatan...

  semoga akhi senantiasa mendapat rahmat Allah swt..

  amin ya rabbal alamin...

  terima kasih

  ReplyDelete
 3. Jazakallah khair, amat dan sangat bermanfaat...

  ReplyDelete
 4. subhanallah.. izin copas ya utk dbaca2 doanya.. terimakasih

  ReplyDelete
 5. asswrwb,

  Jazakallah khair.
  Saya izin co-pas ya,
  Semoga akhi senantiasa mendapat rahmat Allah swt..
  Amin ya rabbal alamin...
  Terima kasih

  ReplyDelete
 6. jazakallah bil khoir, sangat bermanfaat.. ijin share

  ReplyDelete
 7. jazakallah,,, sangat bermanfaat, ijin share ya ustd..

  ReplyDelete
 8. jzkk..mohon share ye..sgt bermanfaat..

  ReplyDelete
 9. Subhanallah,,,, mohon ijin utk copas ya mas

  ReplyDelete
 10. izin copas...semoga terus membuat karya nyatanya...

  ReplyDelete
 11. Assalamu alaikum wr wb

  Jazakallah khair.
  Saya izin copy paste dan share ya,
  Semoga akhi senantiasa mendapat rahmat Allah swt..
  Amin ya rabbal alamin
  Terima kasih

  ReplyDelete
 12. izin co pas ya...

  ReplyDelete
 13. jazakallah khair

  ReplyDelete
 14. mohon izin share pd teman dan sdr

  ReplyDelete
 15. subhanallah bagus bgt,,tp labih bagus lagi jika ada huruf arabnya,,supaya lebih jelas :)
  salam persaudaraan...

  ReplyDelete
 16. maaf saya tidak bisa menulis huruf arab nya di blog terima kasih

  ReplyDelete
 17. izin copas ya utk dbaca2 doanya.. terimakasih

  ReplyDelete
 18. asm, mohon permisi untuk copy. tq JKK

  ReplyDelete
 19. Sangat bermanfaat, terima kasih sudah di ketik sehingga bisa diprint dan dibaca banyak orang termasuk saya...
  terima kasih banyak...
  :)

  #ijin coppas, ya...

  ReplyDelete
 20. Terimakasih atas kumpulan Do'a nya, semoga menjadi Amal Ibadah, Amiin...
  Saya izin mengcopy yah.., terimakasih

  ReplyDelete
 21. izin nggiiiih...

  ReplyDelete
 22. Assalamu alaikum wr wb

  Saya mohon izin copy paste ya,
  Semoga akhi senantiasa mendapat rahmat Allah SWT..
  Amin ya rabbal alamin
  Terima kasih

  ReplyDelete
  Replies
  1. Waalaykumusalaam Wr Wb


   Dimari silahkan mas


   Amin Allahum Amin

   sama sama

   Delete
 23. assalamualaikum...saya minta izin ya...semoga memberi manfaat kepda saudra yang lain....terima kasih...

  ReplyDelete
 24. Replies
  1. Alhamdulillah...
   ane ikutan mengcopy pas ya...

   Smoga Alloh SWT memberikan balasan amal kebaikan buat ente, amin.

   Delete
  2. Assalamualaikum,,,, maaf lama balasnya silahkan

   Delete
 25. alhamdulillah nambah wawasan mas, saya ijin copas boleh ya. tks wassalam....

  ReplyDelete
  Replies
  1. jazakallah khairan khatsira


   silahkan semoga bermanfaat,,, maaf balas lama

   Delete
 26. Saya minta izin copy paste ya....

  ReplyDelete
  Replies
  1. Assalamualaikum

   silahkan,,,, semoga bermanfaat,,, maaf balas lama

   Delete
 27. Jazakalloh,ane mnta ijin ngmalin sob ya !!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Assalamualaikum Bro

   silahkan,,,, semoga bermanfaat,,, maaf balas lama

   Delete
 28. Minta Ijin copas ya, bermanfaat sekali buat saya..makasih

  ReplyDelete
  Replies
  1. Assalamualaikum

   silahkan,,,, semoga bermanfaat,,, maaf balas lama

   Delete
 29. Subhaanalloh ikut menyebarkan semoga mengalir jazaa-an minalloh

  ReplyDelete
  Replies
  1. Assalamualaikum

   silahkan,,,, semoga bermanfaat,,, maaf balas lama

   jazakallah khairan khatsira

   Delete
 30. Replies
  1. ssalamualaikum

   silahkan,,,, semoga bermanfaat,,, maaf balas lama

   jazakallah khairan khatsira

   Delete
 31. ass.wr.wb...

  ijin share ya..semoga bermanfaat...terima kasih...

  ReplyDelete
 32. izin share di FB :)

  ReplyDelete
 33. Mohon Ridho Copas buat diri sendiri.. Blog yg Rahmat buat semua aamiin...

  ReplyDelete
 34. Salam, izinkan saya copy ya...

  ReplyDelete
 35. Mohon izin share info diatas.syukran

  ReplyDelete
 36. Replies
  1. iya silahkan mas,,, silahkan,, sama sama ya,, terima kasih

   Delete
 37. aslm. sy minta izin utk share ye.

  ReplyDelete
 38. Assalamualaikum...mas ijin saya copy this page ya...untk amalan sya...jika mas ijini terima kasih...

  ReplyDelete
 39. Assalamualaikum...ijin kn sya copy ya...

  ReplyDelete
 40. Assalamualaikum...mas ijin saya copy this page ya...untk amalan sya...jika mas ijini terima kasih...

  ReplyDelete
  Replies
  1. walaikumusalaam wr wb ok silahkan saya ijinkan terimakasih jua :D

   Delete
 41. Bingung bacanya gan kalo gak pake bahasa arab, lebih bagus kalo pake bahasa arab, jangan pake yg latin, karna merubah sedikit saja cara membacanya sama saja merubah tajwidnya, otomatis merubah artinya..demikian saran dan masukan dari saya. Mudah2an bermanfa'at buat kita semua. Sukron. Afwan.

  ReplyDelete
  Replies
  1. maaf pak,,, untuk bahasa arob nya silahkan dibuka al qur an nya terimakasih

   Delete
 42. subhanallah...ijin co pas ya...

  ReplyDelete
 43. subhanallah senang hati dapat berkunjung kemari, banyak ilmu yang saya dapat, izin copy ke fbook ya

  ReplyDelete
 44. blognya sudah saya follow, mohon izinnya juga

  ReplyDelete
 45. mohon kongsi bersama.. tq.. =)

  ReplyDelete
 46. Assalamu alaikum wr wb
  Salam kenal, hari ini browsing membawaku kemari, alhamdulillah...sungguh sangat bermanfaat untuk-ku
  Mohon izin copy boleh ya? mau dibaca-baca. Thank u for ur sharing.
  Jangan pernah berhenti tuk berkarya nyata ya...Semoga Anda senantiasa sehat dan sukses selalu...
  Amin ya rabbal alamin
  Wass

  ReplyDelete
 47. Assalamu alaikum wr wb,
  Salam kenal...browsing membawaku kemari, blog dengan isi yang sangat bermanfaat untukku, thank u for ur sharing, bolehkah saya copy? untuk dibaca-2.
  Jangan pernah berhenti tuk berkarya nyata
  Semoga Anda senantiasa sehat dan sukses selalu...
  Amin ya rabbal alamin
  Wass wr wb

  ReplyDelete
  Replies
  1. waalaikumusalaam wr wb

   iya terimakasih

   aammiin Allahuma Amin

   wasalaamualaikum wr wb

   Delete
  2. ijin copas gan..

   Delete
 48. assalamua'laikum...
  terima kasih atas perkongsian.mintak izin copy.

  ReplyDelete
 49. Assalamu'alaikum
  ijin copas^^
  terima kasih sebelumnya :)

  ReplyDelete
 50. izin copi paste yaaaa,....thxs before dan semoga mendapat pahala karena men-share materi ini....

  ReplyDelete
 51. ijin copas ya
  makasih

  ReplyDelete
 52. Tks atas sharingnya, sangat bermanfaat. HB

  ReplyDelete
 53. Mohon copy paste
  Terima kasih banyak..
  Semoga Allah merahmati mu dan meluaskan rezeki mu. Ameen,,,

  ReplyDelete
 54. Mohon copy paste
  terima kasih banyak
  Semoga Allah merahmati dan meluaskan rezekimu.....

  ReplyDelete
 55. Mohon copy paste
  terima kasih banyak
  Semoga Allah merahmati dan meluaskan rezekimu.....

  ReplyDelete
 56. Mohon copy paste
  terima kasih banyak
  Semoga Allah merahmati dan meluaskan rezekimu.....

  ReplyDelete
 57. Mohon copy paste
  terima kasih banyak
  Semoga Allah merahmati dan meluaskan rezekimu.....

  ReplyDelete
 58. Alhamdulillah. Jazakallah khair, izin copy wahai saudara. Sangat bermanfaat.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Wa Jazakallah Khair,,, mari silahkan disebarluaskan,,, terimakasih sudah mengunjungi

   Delete
 59. ijin save dan copas ya... trimakasih banyak...

  ReplyDelete
 60. teriama kasih atas karya nyatanya.
  izin copas"...,, ya mas.. Sangat bermanfaat

  ReplyDelete
 61. mohon copy paste

  ReplyDelete
 62. Diding Ahmad RoyaniAugust 22, 2013 at 4:17 PM

  Terima kasih banyak

  Mohon copas/ email ke sididing@yahoo.com

  ReplyDelete
 63. Mas ijin copas γ̥ɑ̤̥̈̊, mudah"an bisa menjadi amal ibadah

  ReplyDelete
 64. Asslm... Mas izin baca dan nylin ya, mudah2an anda dimasukan kedalam golongan orang sholeh Amiin..Ya Robbal 'Alamiin.

  ReplyDelete
  Replies
  1. waalaikumusalaam, silahkan,,, Amin Semoga Anda dan saya masuk golongan selamat dunya wal akhirat

   Delete
 65. kang ikut satu, buat kebaikan....mudahan mubarrak...

  ReplyDelete
 66. aslkm wr wb salam ukhuwah selalu..semoga antum diberkahi Allah SWT sepanjang masa hingga akhir kelak..akhi yang dirahmati Allah SWT bila antum mengizinkan bolehkah ana mengkopi paste.mudah-mudahan doa dan ilmu yang antum sampaikan bisa bermanfaat bagi sesama saudara muslim yang lain..mohon izin..afwan jiddan.syukron.

  ReplyDelete
  Replies
  1. wa alaykumusalaam wr wb ,,, amin,, semoga nte juga,,, silahkan dicopy dan di sebar luaskan, semoga bermanfaat dan berbarokah bagi kita semua aamiin,,,

   Delete
 67. kang..... mohon ijin nyontek buat amalan saya......
  makasih......

  ReplyDelete
 68. mari silahkan bapak,, aamiin semoga berguna bagi kita semua

  ReplyDelete
 69. Alhamdulillah...
  Terima kasih...

  ReplyDelete
 70. alhamdulillah..., mhn ijin di copy paste. Terima kasih

  ReplyDelete
 71. سُبْحَانَ اللّهُ, bagus sekali susunannya, pendek2 sehingga mudah dihafal, sangat bermanfaat, semoga اللهسبحانه و تعالى‎ memberi limpahan Rahmat kepada pembuat blog ini, اَمِين يَا رَبَّ الْعَالَمِيْن

  ReplyDelete
 72. سُبْحَانَ اللّهُ, bagus sekali susunannya, pendek2 sehingga mudah dihafal, sangat bermanfaat, semoga اللهسبحانه و تعالى‎ memberi limpahan Rahmat kepada pembuat blog ini, اَمِين يَا رَبَّ الْعَالَمِيْن

  ReplyDelete
 73. terima kasih gan...
  maaf sebelumnya izin copas yah...
  semoga apa yang ditulis agan diatas mendapatkan balasan dari allah SWT

  ReplyDelete
 74. Alhamdulillah. Jazakallahu khair, izin dikopi dan diprint, semoga Allah SWT merahmati antum dan keluarga dan semua pengunjung kehalaman ini, Semoga Allah Rabbul Alamin yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Melihat, Maha Mengetahui merahmati kita semua dengan memberi kita semua ilmu dan hikmah dan mengurnia kita dengan memudahkan urusan sepanjang hayat kita. Ma'af kalau ada tulisan hamba kurang sempurna, yang baik dari Nya dan yang salah adalah kekurangan hamba, sedia menerima teguran, Wasalam

  ReplyDelete
 75. Mohon Izin Mengcopy Kumpulan Do'anya, semoga Allah SWT membalas amal baik anda

  ReplyDelete
 76. Alhamdulillaah... Ijin ngopy ya? Terima Kasih.

  ReplyDelete
 77. Assalamualaikum. ijin copy paste ya sahabat. Semoga kita semua slalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin

  ReplyDelete
 78. Alhamdulillah,... Izin Copas Gan ...
  ~Terimakasih~

  ReplyDelete
 79. BismillahirRahmanirRahim ... Assalamu'alaikum WrWb, mohon ijin Copy Paste saudaraku se-ikhwan... semoga bermanfaat untuk saya dan seluruh Umat Islam se-Dunia. Aamiin. dari Erick. Maulana. Jakarta. Wassalamu'alaikum WrWb.

  ReplyDelete
 80. MasyaAllah..

  Jazakallah khairan katsira

  ReplyDelete
 81. izin copas, ustadz. jazakallah khairan katsir....

  ReplyDelete
 82. Assalamu'alaykum wr.wb.

  Kumpulan do'a yang bagus. Sayangnya, anda tidak tepat melakukan transliterasi huruf arab ke huruf latin.

  Agar dibedakan transliterasi huruf dzal (satu huruf sesudah dal) dan huruf za (satu huruf sesudah ro). Anda mencampuradukkan, sehingga membingungkan.

  Wassalam

  ReplyDelete
 83. assalamu'alaikum...
  mohon izin copy,ustadz...

  ReplyDelete
 84. Mohon share..terima kasih

  ReplyDelete
 85. Semoga yang upload doa doa ini, selamat dunia akhirat Aamiin

  ReplyDelete
 86. Semoga yang upload doa doa ini, selamat dunia akhirat Aamiin

  ReplyDelete
 87. Semoga yang upload doa doa ini, selamat dunia akhirat Aamiin

  ReplyDelete